clouds bird ikarus

Red Bull Flugtag 飛行日 2016

重金屬BB

重金屬BB

關於我哋

係外國有套電影,
講述男主角參加咗一個改造計劃,
係身體內加入金屬, 最後成為變種人英雄。
係現實中嘅香港,
同樣有一班初生BB ”被” 參加咗一個改造計劃,
有人嘗試係食水內加入鉛。
BB飲鉛奶, 不但長飲無害, 更可延年益壽,
最後成為 ~重金屬BB~

builders washers washers washers

隊伍隊員

香港正苦

飛行員

水霧柱

地勤人員

房毀會

地勤人員

承建雙

地勤人員
washers washer
已投票

多謝你嘅投票

你已經投咗票喇

每組只可以投一票咋

sun clouds guy

記住 tag 返 #RedBullFlugtag ,同更多人即時分享你嘅獨家精彩花絮!

#redbull #Flugtag2016 #鉛水 #呃Redbull飲 #送你一對翼

再睇多啲