clouds bird ikarus

Red Bull Flugtag 飛行日 2016

The Darts Factory

The Darts Factory

關於我哋

大家好~我地係代表飛鏢工房參賽,我地係由一群年輕,充滿活力既年青人組成,希望將我地係製造飛鏢同飛鏢靶既熱誠同創意投放係今次比賽到,務求貫徹我地一直以來既理念: 透過高質素的產品將歡樂帶給青少年和各大小家庭!!!

sketch
builders washers washers washers

隊伍隊員

Roy Leung

地勤人員

MD

地勤人員

CC

飛行員

Westly

地勤人員

Mike

地勤人員

Ricky

地勤人員

Yuki

地勤人員

Sandy

地勤人員

Constance

地勤人員
washers washer
已投票

多謝你嘅投票

你已經投咗票喇

每組只可以投一票咋